Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Ngô Gia Tự

Hiệu trưởng nhà trường

Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà

Điện thoại riêng: 0983820268

Phó hiệu trưởng nhà trường

Phạm Thị Thu Thủy
Phạm Thị Thu Thủy

Điện thoại riêng: 0975723896

Trần Thị Trung Thu
Trần Thị Trung Thu

Điện thoại riêng: 0903249067

Tiểu học Ngô Gia Tự

Địa chỉ: 118 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng